Vnpt HCM xin cập nhật bảng sim gphone vnpt mới nhất tại TPHCM, số máy bàn của Vnpt ở dạng sim có thể dùng toàn quốc trên mọi loại điện thọi di động. Quý khách lựa chọn số trong danh sách số dưới đây được chúng tôi cập nhạt mới nhất. Website chuyên cung cấp các số gphone vnpt HCM đầu số 083 đẹp độc nhất và rẻ nhất. Quý khách hàng là doanh nghiệp hay cá nhân thường xuyên di chuyển thì hãy mua cho mình 1 số gphone hcm này tiện cho việc tư vấn trực Hotline, đảm bảo khách hàng luôn tin tưởng doanh nghiệp của bạn. 

Hotline: 0283 912 7777 - 0944 128 338

 BẢNG SỐ GPHONE VNPT TPHCM XEM TẠI ĐÂY KÍCH HERE

Vui lòng ấn Ctrl + F để tìm số theo yêu cầu

==> Đăng ký thông tin chính chủ sau 5 phút, giao sim nhanh chóng ngay trong ngày. Call ngay 0283 912 7777 - 0944 128 338. Cảm ơn!

MUA SỐ GPHONE HCM: O283.912.7777 - O948.483.668 - 0944.128.338
1 (028) 3886 1819 GPhone HCM 2.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
2 (028) 3606 1819 GPhone HCM 2.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
3 (028) 3880 1819 GPhone HCM 2.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
4 (028) 3887 1819 GPhone HCM 2.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
5 (028) 3537 8939 GPhone HCM 2.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
6 (028) 3889 1008 GPhone HCM 2.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
7 (028) 3878 1008 GPhone HCM 2.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
8 (028) 3890 2838 GPhone HCM 2.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
9 (028) 3502 6879 GPhone HCM 2.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
10 (028) 3503 6879 GPhone HCM 2.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
11 (028) 3608 6879 GPhone HCM 2.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
12 (028) 3944 6879 GPhone HCM 2.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
13 (028) 3913 8338 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
14 (028) 3888 19XX Còn nhiều năm sinh 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
15 (028) 3880 0368 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
16 (028) 3885 1368 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
17 (028) 3880 1368 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
18 (028) 3882 1368 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
19 (028) 3893 3398 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
20 (028) 3893 4569 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
21 (028) 36 069 699 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
22 (028) 350 34568 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
23 (028) 36 066 077 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
24 (028) 3888 0283 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
25 (028) 3888 6678 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
26 (028) 35 066 088 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
27 (028) 3888 1357 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
28 (028) 3878 3686 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
29 (028) 3503 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
30 (028) 3537 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
31 (028) 3606 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
32 (028) 3608 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
33 (028) 3880 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
34 (028) 3880 8998 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
35 (028) 3882 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
36 (028) 3885 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
37 (028) 3890 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
38 (028) 3893 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
39 (028) 3944 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
40 (028) 3882 3579 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
41 (028) 3883 3579 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
42 (028) 3885 3579 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
43 (028) 3606 3579 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
44 (028) 35 011 088 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
45 (028) 3539 9688 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
46 (028) 36 000 113 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
47 (028) 3509 3979 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
48 (028) 3888 6090 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
49 (028) 3890 6090 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
50 (028) 3500 1123 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
51 (028) 3890 0098 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
52 (028) 3539 1179 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
53 (028) 3606 3336 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
54 (028) 3886 3336 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
55 (028) 396 82228 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
56 (028) 3500 6686 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
57 (028) 3506 6866 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
58 (028) 3606 6866 GPhone HCM 2.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
59 (028) 3885 6686 GPhone HCM 3.3 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
60 (028) 3606 6099 GPhone HCM 3.3 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
61 (028) 389 34568 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
62 (028) 3539 1368 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
63 (028) 3606 1368 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
64 (028) 3889 1368 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
65 (028) 3880 1368 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
66 (028) 3536 1368 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
67 (028) 3893 9593 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
68 (028) 3888 1819 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
69 (028) 39 18 18 19 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
70 (028) 3893 9596 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
71 (028) 35 368 568 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
72 (028) 35 399 599 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
73 (028) 3893 9598 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
74 (028) 3893 9599 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
75 (028) 3611 1368 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
76 (028) 3900 3922 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
77 (028) 3900 3933 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
78 (028) 353 98889 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
79 (028) 353 96669 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
80 (028) 353 93339 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
81 (028) 387 85558 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
82 (028) 3888 7778 GPhone HCM 3.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
83 (028) 3888 5558 GPhone HCM 3.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
84 (028) 350 83338 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
85 (028) 387 83338 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
86 (028) 350 89998 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
87 (028) 3900 3955 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
88 (028) 3900 3977 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
89 (028) 3506 6088 GPhone HCM 3.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
90 (028)35 008 009 GPhone HCM 3.7 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
91 (028)36 008 009 GPhone HCM 3.7 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
92 (028)36 01 03 06 GPhone HCM 3.7 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
93 (028)35 001 002 GPhone HCM 3.7 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
94 (028)36 005 006 GPhone HCM 3.7 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
95 (028)36 139 169 GPhone HCM 3.7 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
96 (028) 3900 8998 GPhone HCM 3.7 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
97 (028) 35 234566 GPhone HCM 3.7 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
98 (028) 35 234569 GPhone HCM 3.7 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
99 (028) 35 234588 GPhone HCM 3.7 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
100 (028) 35 234599 GPhone HCM 3.7 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
101 (028) 3909 0009 GPhone HCM 3.7 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
102 (028)38 808 909 GPhone HCM 3.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
103 (028) 3611 3622 GPhone HCM 3.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
104 (028)36 012 678 GPhone HCM 3.7 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
105 (028)39 012 678 GPhone HCM 3.7 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
106 (028)35 012 678 GPhone HCM 3.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
107 (028)36 012 789 GPhone HCM 3.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
108 (028)39 012 789 GPhone HCM 3.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
109 (028) 3501 3579 GPhone HCM 3.9 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
110 (028) 3900 3911 GPhone HCM 4.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
111 (028) 3888 9998 GPhone HCM 4.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
112 (028) 3900 3988 GPhone HCM 4.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
113 (028)36 088 688 GPhone HCM 4.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
114 (028)35 088 688 GPhone HCM 4.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
115 (028) 3999 1800 GPhone HCM 4.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
116 (028) 3549 6989 GPhone HCM 5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
117 (028) 39 683 868 GPhone HCM 5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
118 (028) 3884 7788 GPhone HCM 6 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
119 (028)38 789 333 GPhone HCM 7.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
120 (0283) 8787 333 GPhone HCM 7.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
121 (0283) 6060 333 GPhone HCM 7.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
122 (028)36 012 333 GPhone HCM 7.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
123 (028)35 012 333 GPhone HCM 7.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
124 (028)39 012 333 GPhone HCM 7.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
125 (028) 3539 5979 GPhone HCM 7.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
126 (028) 350 66 999 GPhone HCM 12 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
127 (028) 3882 6868 GPhone HCM 8 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
128 (028) 3885 6868 GPhone HCM 8 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
129 (028) 3503 6868 GPhone HCM 8 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
130 (028) 3505 6868 GPhone HCM 8 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
131 (028) 3880 6868 GPhone HCM 8 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
132 (028) 3944 6868 GPhone HCM 8 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
133 (028) 3884 3886 GPhone HCM 8 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
134 (028) 3606 6868 GPhone HCM 8 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
135 (028) 3900 3939 GPhone HCM 8.5 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
136 (028) 3900 3999 GPhone HCM 12 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
137 (028) 3887 3888 GPhone HCM 12 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
138 (028) 38 933 999 GPhone HCM 12 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
139 (028) 36066 888 GPhone HCM 12 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
140 (028) 3893 0000 GPhone HCM 13 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
141 (028) 3937 0000 GPhone HCM 13 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
142 (028) 3968 0000 GPhone HCM 13 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
143 (028) 3606 0000 GPhone HCM 13 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
144 (028)39 131 888 GPhone HCM 15 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
145 (028)39 121 888 GPhone HCM 15 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
146 (028)39 136 888 GPhone HCM 15 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
147 (028)39 138 999 GPhone HCM 15 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
148 (028) 3888 3388 GPhone HCM 15 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
149 (028) 3888 3838 GPhone HCM 15 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
150 (028) 3606 6789 GPhone HCM 16 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
151 (028) 3893 6789 GPhone HCM 16 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
152 (028) 3503 6789 GPhone HCM 16 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
153 (028) 3880 6789 GPhone HCM 16 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
154 (028) 3882 6789 GPhone HCM 16 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
155 (028) 3890 6789 GPhone HCM 16 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
156 (028) 3606 7777 GPhone HCM 16 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
157 (028) 3944 6789 GPhone HCM 16 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
158 (028) 3611 6789 GPhone HCM 19 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
159 (028) 3912 6789 GPhone HCM 19 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
160 (028) 3523 5555 GPhone HCM 19 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
161 (028) 389 34567 GPhone HCM 19 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
162 (028)39 139 139 GPhone HCM 25 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
163 (028)36 111 333 GPhone HCM 22 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
164 (028)36 03 03 03 GPhone HCM 19 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
165 (028)39 136 136 GPhone HCM 19 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
166 (028)39 137 137 GPhone HCM 19 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
167 (028) 3908 8999 GPhone HCM 16 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
168 (028) 3900 8999 GPhone HCM 18 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
169 (028) 388 45678 GPhone HCM 19 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
170 (028)36 10 10 10 GPhone HCM 22 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
171 (028) 389 00000 GPhone HCM 22 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
172 (028) 388 00000 GPhone HCM 22 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
173 (028) 3611 3611 GPhone HCM 16 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
174 (028) 3900 7777 GPhone HCM 23 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
175 (028) 3611 7777 GPhone HCM 23 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
176 (028) 3893 7777 GPhone HCM 23 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
177 (028) 3539 7777 GPhone HCM 23 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
178 (028) 3889 3889 GPhone HCM 18 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
179 (028) 3611 3333 GPhone HCM 18 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
180 (028) 36 112233 GPhone HCM 18 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
181 (028) 3900 3333 GPhone HCM 18 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
182 (028) 3912 3333 GPhone HCM 18 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
183 (028) 3612 3333 GPhone HCM 18 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
184 (028) 3523 6666 GPhone HCM 20 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
185 (028) 3503 6666 GPhone HCM 20 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
186 (028) 3603 6666 GPhone HCM 20 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
187 (028) 3885 6666 GPhone HCM 20 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
188 (028) 3890 6666 GPhone HCM 20 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
189 (028) 3893 6666 GPhone HCM 20 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
190 (028) 3903 8888 GPhone HCM 29 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
191 (028) 391 22222 GPhone HCM 32 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
192 (028) 360 11111 GPhone HCM 32 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
193 (028) 39 12 12 12 GPhone HCM 33 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
194 (028)39 000 111 GPhone HCM 25 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
195 (028)39 000 666 GPhone HCM 25 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
196 (028) 36 111 222 GPhone HCM 25 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
197 (028) 36 111 888 GPhone HCM 29 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
198 (028) 36 111 999 GPhone HCM 29 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
199 (028)35 012 345 GPhone HCM 29 triệu Sim lắp di động Sử dụng toàn quốc
SỐ CÓ DÂY VNPT HCM LÀM TỔNG ĐÀI, HOTLINE - CALL 0283 912 7777 - 0948 483 668
1 (028)38 838 868 Số cố định có dây 8 triệu Không cam kết TP.HCM
2 (028)38 116 117 Số cố định có dây 9 triệu Không cam kết TP.HCM
3 (028)38 118 119 Số cố định có dây 9 triệu Không cam kết TP.HCM
4 (028) 3999 8889 Số cố định có dây 9 triệu Không cam kết TP.HCM
5 (028) 38 345 789 Số cố định có dây 10 triệu Không cam kết TP.HCM
6 (028) 38 456 888 Số cố định có dây 15 triệu Cam kết 220k TP.HCM
7 (028) 38 388 399 Số cố định có dây 15 triệu Không cam kết TP.HCM
8 (028) 38 246 246 Số cố định có dây 15 triệu Cam kết 550k TP.HCM
9 (028) 3822 6789 Số cố định có dây 15 triệu Cam kết 350k TP.HCM
10 (028) 3888 8889 Số cố định có dây 20 triệu Cam kết 350k TP.HCM
12 (028) 3838 3828 Số cố định có dây 20 triệu Không cam kết TP.HCM
13 (028) 3838 3858 Số cố định có dây 20 triệu Không cam kết TP.HCM
14 (028) 3838 3868 Số cố định có dây 20 triệu Không cam kết TP.HCM
15 (028) 3838 3898 Số cố định có dây 20 triệu Không cam kết TP.HCM
16 (028) 3838 6898 Số cố định có dây 20 triệu Không cam kết TP.HCM
17 (028)3 765 4321 Số cố định có dây 20 triệu Không cam kết TP.HCM
18 (028) 39 246 357 Số cố định có dây 18 triệu Không cam kết TP.HCM
19 (028) 355 33333 Số cố định có dây 25 triệu Cam kết 550k TP.HCM
20 (028) 38 33 88 99 Số cố định có dây 25 triệu Không cam kết TP.HCM
21 (028) 39 119 119 Số cố định có dây 60 triệu Không cam kết TP.HCM
22 (028) 39 111 999 Số cố định có dây 79 triệu Không cam kết TP.HCM
23 (028) 38 666 999 Số cố định có dây 45 triệu Không cam kết TP.HCM
24 (028) 39 16 16 16 Số cố định có dây 45 triệu Không cam kết TP.HCM
25 (028) 382 99999 Số cố định có dây 59 triệu Cam kết 550k TP.HCM
26 (028) 38 333 888 Số cố định có dây 59 triệu Không cam kết TP.HCM
27 (028) 35 888 999 Số cố định có dây 59 triệu Không cam kết TP.HCM
28 (028) 39 168 168 Số cố định có dây 79 triệu Không cam kết TP.HCM
29 (028) 38 888 999 Số cố định có dây 79 triệu Không cam kết TP.HCM
30 (028) 39 333 333 Số cố định có dây 299 triệu Không cam kết TP.HCM
31 (028) 35 888 888 Số cố định có dây 399 triệu Không cam kết TP.HCM
32 (028)38 485 868 Số cố định có dây 499 triệu Không cam kết TP.HCM

Thủ tục đăng ký số gphone HCM

+ Cá nhân: Photo CMND cấp tại TPHCM

+ Doanh nghiệp: Photo GPKD + dấu mộc ( do công an HCM cấp)

Thời gian nhận số gphone HCM

+ Quý khách chọn số gphone trong bảng sau đó liên hệ với chúng tôi

+ Số sẽ được giao trong ngày, sang tên chính chủ

+ Bảo hành thời gian 2 năm, cấp, làm lại số gphone nhanh chóng

==> Liên hệ hỗ trợ online: 0283 912 7777 - 0944.12.8338 - 0944 128 338

Bán Sim Gphone Đời Đầu Lắp Mọi Di Động, Số Gphone Hà Nội, HCM

Sim Gphone Vnpt đời đầu hỗ trợ lắp được cho tất cả các máy điện thoại thường, điện thoại smart phone lắp nano sim, micro sim - Là loại sim gphone ra những năm đầu tiền nhà mạng Vnpt phát hành loại điện thoại cố định không dây VNPT - GPhone.

Điện Thoại Cố Định Không Dây Gphone VNPT Dùng Trên Điện Thoại Di Động

Dịch vụ cung cấp Sim Số Đẹp Gphone Vnpt HCM, loại điện thoại bàn không dây của Vnpt HCM dùng trên sim, bỏ vô điện thoại di động, mang đi lại toàn quốc dùng bình thường.

Sim GPhone VNPT Lắp Điện Thoại Di Động ( ĐTDD ) , Dùng Toàn Quốc

Bảng số Gphone VNPT Hà Nội, Vnpt HCM cập nhật mới nhất. Quý khách lựa chọn số sim Gphone trong bảng sau đó gọi đến số Hotline 0944 128 338 hoặc 0948 483 668 để đăng ký sim.

Bán Phôi Sim Trắng Gphone, Sim Gphone Số Đẹp Tại Các Tỉnh Miền Nam

Chuyên cung cấp phôi sim trắng di động gphone vnpt tại tỉnh miên Nam. Quý khách có nhu cầu làm lại sim di động hay đổi phôi sang di động vui lòng liên hệ hotline : 0944128338 hoặc 0888 108 208 đẻ được tư vấn và đặt mua sim trắng gphone.

Bán Sim Gphone Trắng Đời 1, Số Gphone Đẹp Giá Rẻ, Dùng Toàn Quốc

Phôi sim trắng gphone đời đầu tại Hà Nội và các tỉnh Miền Nam hỗ trợ gán sim sẵn nhận sim chỉ việc lắp vào điện thoại là sử dụng được ngay, giao sim tận nơi trong ngày cho quý khách mà không cần phải tự đi gán sim , giúp quý khách tiết kiệm được thời gian.

Bán Sim Gphone VNPT Đời Đầu, Lắp Di Động, Di Chuyển Toàn Quốc

Simgphone chuyên cung cấp sim Gphone giá rẻ, sim GPhone đời đầu có thể lắp di động di chuyển toàn quốc mà không sợ bị khóa cell.

Điện Thoại Bàn Không Dây Gphone Dùng Sim Lắp Di Động Toàn Quốc

Điện thoại bàn không dây VNPT - cách thức đăng ký dịch vụ điện thoại bàn không dây nhanh chóng, chính xác. Quý khách đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ điện thoại bàn không dây VNPT?

Khôi Phục Sim Gphone, Cấp Làm Lại Sim GPhone Lắp Di Động Nano, Micro

Gphone Vnpt tiếp nhận khôi phục số gphone bị mất, bị khóa trong thời gian cấp lại được. Cập nhật mới bảng sim gphone "đời đầu" lắp di động, di chuyển toàn quốc dành cho cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh rất tiện lợi.

Máy Bàn Gphone ETS3023+ Dùng Sim GPhone STK, Giao Toàn Quốc

Cung cấp thiết bị máy bàn gphone vnpt - Máy điện thoại để bàn dùng cho sim gphone ( điện thoại không dây GPhone vnpt). Máy GPhone bàn ETS3023+ mới 100%, cắm sim gphone STK dùng tẹt ga, Nghe to, gọi rõ, bàn phím lớn dễ sử dụng.

Máy Gphone Di Động Avio A27 Dùng Sim GPhone STk 2 Sim 2 Sóng

Chuyên bán máy điện thoại gphone vnpt 2 sim 2 sóng AVio A27 có thể lắp sim gphone đời cũ hoặc sim gphone đời mới STK hiện tại, có thể lắp các sim điện thoại di động thông thường nhà mạng viettel, vinaphone, mobifone rất năng động.

Số Điện Thoại Bàn Đẹp Làm Hotline Hà Nội Dạng Tam Hoa, Tứ Quý, Taxi

Chuyên bán Số điện thoại bàn đẹp làm hotline tại Hà Nội, Số điện thoại bàn hay còn gọi là số cố định. Chúng tôi chuyên cung cấp các loại số điện thoại bàn đẹp làm Hotline cho các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

Thay Đổi Sim Gphone STK Thường Sang Sim GPhone Lắp Mọi Di Động Giá Rẻ

Sim Gphone Vnpt đời đầu hỗ trợ lắp được cho tất cả các máy điện thoại điện thoại di động bất kỳ kể cả các loại smartphone hiện nay dùng nano sim hay microsim.

Tìm Số Gphone Theo Yêu Cầu | Chọn Số Gphone Đẹp, Dễ Nhỡ, Giá Rẻ

Gphone Vnpt HCM, Gphone Vnpt Hà Nội cập nhật bảng sim gphone vnpt HCM số đẹp, lắp di động, di chuyển toàn quốc mới nhất dành cho cá nhân, doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh đăng ký làm Hotline cực tiện lợi.

Tôi Bị Mất Sim GPhone VNPT?? Hỏi Có Thể Làm Lại Sim Gphone Không?

Quý khách nhanh tay liên hệ với chúng tối dể được hướng dẫn cách làm lại sim gphone nhanh chóng nhất qua hotline : 0944128338 hoặc 0888 108 208.Xin chân thành cảm ơn !

Tôi Muốn Mua Sim GPhone VNPT Lắp Di ĐỘng Thì Mua Ở Đâu? Giá Cả Thế Nào!

Tôi muốn mua sim gphone thì mua ở đâu? giá cả thế nào là hợp lý nhất? đang là câu hỏi được quý khách có nhu cầu sử dụng số gphone của vnpt tìm hiều rất kĩ. Để trả lời cho cầu hỏi này SimGPhone xin trả lời:
Hỗ trợ trực tuyến

O944 128 338

O948 483 668

O942 489 689

Facebook Fanpage