Vnpt HCM xin cập nhật bảng sim gphone vnpt mới nhất tại TPHCM, số máy bàn của Vnpt ở dạng sim có thể dùng toàn quốc trên mọi loại điện thọi di động. Quý khách lựa chọn số trong danh sách số dưới đây được chúng tôi cập nhạt mới nhất. Website chuyên cung cấp các số gphone vnpt HCM đầu số 083 đẹp độc nhất và rẻ nhất. Quý khách hàng là doanh nghiệp hay cá nhân thường xuyên di chuyển thì hãy mua cho mình 1 số gphone hcm này tiện cho việc tư vấn trực Hotline, đảm bảo khách hàng luôn tin tưởng doanh nghiệp của bạn. 

Hotline: 0283 912 7777 - 0948 483 668 - 0944 12 8338

Vui lòng ấn Ctrl + F để tìm số theo yêu cầu

STT Danh sách số Mạng Giá bán Thông tin Tình trạng

ĐĂNG KÝ SIM GPHONE VNPT TPHCM

Điện thoại: O283 912 7777 - O283 885 6688

Hotline: O942277666 - O944128338

Zalo, viber: O944128338

1 (028) 3539 1368 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
2 (028) 3606 1368 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
3 (028) 3887 1819 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
4 (028) 3889 1008 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
5 (028) 3944 6879 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
6 (028) 3880 1900 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
7 (028) 3882 1900 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
8 (028) 3884 1900 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
9 (028) 3885 1900 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
10 (028) 3893 1900 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
11 (028) 3937 1900 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
12 (028) 3968 1900 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
13 (028) 3539 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
14 (028) 3887 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
15 (028) 3889 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
16 (028) 3537 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
17 (028) 3878 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
18 (028) 3880 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
19 (028) 3882 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
20 (028) 3884 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
21 (028) 3885 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
22 (028) 3893 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
23 (028) 3937 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
24 (028) 35 366 766 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
25 (028) 35 099 199 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
26 (028) 35 099 499 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
27 (028) 35 099 599 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
28 (028) 35 099 699 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
29 (028) 3539 1168 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
30 (028) 3880 1168 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
31 (028) 3882 1168 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
32 (028) 3885 1168 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
33 (028) 39 179 180 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
34 (028) 3606 6686 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
35 (028) 3606 6689 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
36 (028) 3893 6668 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
37 (028) 3944 6668 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
38 (028) 3888 19XX Năm sinh còn nhiều 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
39 (028) 3880 0368 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
40 (028) 3893 3398 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
41 (028) 3893 4569 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
42 (028) 36 069 699 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
43 (028) 3888 0283 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
44 (028) 3878 3686 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
45 (028) 3503 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
46 (028) 3537 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
47 (028) 3606 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
48 (028) 3608 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
49 (028) 3880 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
50 (028) 3880 8998 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
51 (028) 3882 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
52 (028) 3885 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
53 (028) 3890 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
54 (028) 3893 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
55 (028) 3944 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
56 (028) 3606 3579 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
57 (028) 35 011 088 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
58 (028) 3539 9688 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
59 (028) 3509 3979 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
60 (028) 3888 6090 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
61 (028) 3890 6090 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
62 (028) 3890 0098 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
63 (028) 3539 1179 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
64 (028) 3606 3336 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
65 (028) 396 82228 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
66 (028) 3500 6686 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
67 (028) 3506 6866 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
68 (028) 3606 6866 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
69 (028) 387 83338 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
70 (028) 3880 3338 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
71 (028) 3885 3338 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
72 (028) 3937 3338 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
73 (028) 3893 3389 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
74 (028) 3889 9388 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
75 (028) 3885 6686 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
76 (028) 3606 6099 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
77 (028) 389 34568 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
78 (028) 3893 9593 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
79 (028) 39 18 18 19 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
80 (028) 3893 9596 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
81 (028) 35 399 599 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
82 (028) 3893 9598 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
83 (028) 3893 9599 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
84 (028) 3900 3922 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
85 (028) 3900 3933 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
86 (028) 353 96669 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
87 (028) 353 93339 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
88 (028) 387 85558 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
89 (028) 350 83338 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
90 (028) 387 83338 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
91 (028) 350 89998 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
92 (028) 3900 3955 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
93 (028) 3900 3977 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
94 (028) 3506 6088 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
95 (028)36 01 03 06 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
96 (028)36 005 006 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
97 (028)36 139 169 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
98 (028) 3900 8998 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
99 (028) 35 234566 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
100 (028) 35 234569 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
101 (028) 35 234588 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
102 (028) 35 234599 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
103 (028) 3909 0009 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
104 (028)38 808 909 GPhone HCM 3.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
105 (028) 3611 3622 GPhone HCM 3.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
106 (028)36 012 678 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
107 (028)39 012 678 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
108 (028)35 012 678 GPhone HCM 3.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
109 (028)36 012 789 GPhone HCM 3.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
110 (028) 3501 3579 GPhone HCM 3.9 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
111 (028) 3900 3911 GPhone HCM 4.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
112 (028) 3900 3988 GPhone HCM 4.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
113 (028)36 088 688 GPhone HCM 4.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
114 (028)35 088 688 GPhone HCM 4.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
115 (028) 3549 6989 GPhone HCM 5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
116 (028) 3884 7788 GPhone HCM 6 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
117 (028)38 789 333 GPhone HCM 7.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
118 (0283) 8787 333 GPhone HCM 7.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
119 (0283) 6060 333 GPhone HCM 7.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
120 (028)36 012 333 GPhone HCM 7.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
121 (028)35 012 333 GPhone HCM 7.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
122 (028)39 012 333 GPhone HCM 7.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
123 (028) 3539 5979 GPhone HCM 7.5 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
124 (028) 350 66 999 GPhone HCM 12 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
125 (028) 3885 6868 GPhone HCM 8 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
126 (028) 3885 6688 GPhone HCM 8 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
127 (028) 3503 6868 GPhone HCM 8 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
128 (028) 3505 6868 GPhone HCM 8 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
129 (028) 3880 6868 GPhone HCM 8 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
130 (028) 3944 6868 GPhone HCM 8 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
131 (028) 3884 3886 GPhone HCM 8 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
132 (028) 3606 6868 GPhone HCM 8 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
133 (028) 3887 3888 GPhone HCM 12 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
134 (028) 38 933 999 GPhone HCM 12 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
135 (028) 36066 888 GPhone HCM 12 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
136 (028) 3893 0000 GPhone HCM 13 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
137 (028) 3937 0000 GPhone HCM 13 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
138 (028) 3968 0000 GPhone HCM 13 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
139 (028) 3606 0000 GPhone HCM 13 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
140 (028)39 131 888 GPhone HCM 15 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
141 (028)39 121 888 GPhone HCM 15 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
142 (028)39 136 888 GPhone HCM 15 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
143 (028)39 138 999 GPhone HCM 15 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
144 (028) 3888 3388 GPhone HCM 15 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
145 (028) 3888 3838 GPhone HCM 15 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
146 (028) 3606 6789 GPhone HCM 16 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
147 (028) 3893 6789 GPhone HCM 16 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
148 (028) 3503 6789 GPhone HCM 16 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
149 (028) 3880 6789 GPhone HCM 16 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
150 (028) 3882 6789 GPhone HCM 16 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
151 (028) 3890 6789 GPhone HCM 16 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
152 (028) 3912 7777 GPhone HCM 15 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
153 (028) 3606 7777 GPhone HCM 16 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
154 (028) 3611 6789 GPhone HCM 19 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
155 (028) 3912 6789 GPhone HCM 19 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
156 (028) 3523 5555 GPhone HCM 19 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
157 (028) 389 34567 GPhone HCM 19 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
158 (028)36 111 333 GPhone HCM 22 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
159 (028)36 03 03 03 GPhone HCM 19 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
160 (028)39 136 136 GPhone HCM 19 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
161 (028) 3908 8999 GPhone HCM 16 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
162 (028) 3900 8999 GPhone HCM 18 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
163 (028) 388 45678 GPhone HCM 19 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
164 (028)36 10 10 10 GPhone HCM 22 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
165 (028) 389 00000 GPhone HCM 22 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
166 (028) 388 00000 GPhone HCM 22 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
167 (028) 3900 7777 GPhone HCM 23 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
168 (028) 3611 7777 GPhone HCM 23 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
169 (028) 3893 7777 GPhone HCM 23 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
170 (028) 3539 7777 GPhone HCM 23 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
171 (028) 3889 3889 GPhone HCM 18 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
172 (028) 3611 3333 GPhone HCM 18 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
173 (028) 36 112233 GPhone HCM 18 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
174 (028) 3900 3333 GPhone HCM 18 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
175 (028) 3912 3333 GPhone HCM 18 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
176 (028) 3612 3333 GPhone HCM 18 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
177 (028) 3523 6666 GPhone HCM 20 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
178 (028) 3503 6666 GPhone HCM 20 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
179 (028) 3603 6666 GPhone HCM 20 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
180 (028) 3885 6666 GPhone HCM 20 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
181 (028) 3890 6666 GPhone HCM 20 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
182 (028) 3893 6666 GPhone HCM 20 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
183 (028) 3884 9999 GPhone HCM 32 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
184 (028) 360 11111 GPhone HCM 32 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
185 (028) 39 12 12 12 GPhone HCM 33 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
186 (028)39 000 111 GPhone HCM 25 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
187 (028)39 000 666 GPhone HCM 25 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
188 (028) 36 111 888 GPhone HCM 29 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
189 (028) 36 111 999 GPhone HCM 29 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
190 (028)35 012 345 GPhone HCM 29 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
191 (028)39 07 07 07 GPhone HCM 32 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc
192 (028)39 09 09 09 GPhone HCM 35 triệu Số máy bàn lắp di động Sử dụng toàn quốc

ĐĂNG KÝ SỐ CÓ DÂY VNPT HCM:

O942277666 - O944128338

1 (028) 3915 3939 Số cố định có dây 9 triệu Không cam kết TP.HCM
2 (028)38 116 117 Số cố định có dây 9 triệu Không cam kết TP.HCM
3 (028) 38 456 888 Số cố định có dây 15 triệu Cam kết 220k TP.HCM
4 (028) 3822 6789 Số cố định có dây 15 triệu Cam kết 350k TP.HCM
5 (028) 3888 8889 Số cố định có dây 20 triệu Cam kết 350k TP.HCM
6 (028) 3511 7777 Số cố định có dây 18 triệu Cam kết 550k TP.HCM
7 (028) 3930 7777 Số cố định có dây 18 triệu Cam kết 330k TP.HCM
8 (028) 3843 7777 Số cố định có dây 18 triệu Cam kết 330k TP.HCM
9 (028) 3838 3858 Số cố định có dây 20 triệu Không cam kết TP.HCM
10 (028) 3838 3898 Số cố định có dây 20 triệu Không cam kết TP.HCM
11 (028) 3838 6898 Số cố định có dây 20 triệu Không cam kết TP.HCM
12 (028)3 765 4321 Số cố định có dây 20 triệu Không cam kết TP.HCM
13 (028) 355 33333 Số cố định có dây 25 triệu Cam kết 550k TP.HCM
14 (028) 38 555 666 Số cố định có dây 25 triệu Cam kết 550k TP.HCM
15 (028) 39 77 88 99 Số cố định có dây 30 triệu Cam kết 550k TP.HCM
16 (028) 38 33 88 99 Số cố định có dây 25 triệu Cam kết 550k TP.HCM
17 (028) 38 123456 Số cố định có dây 50 triệu Không cam kết TP.HCM
18 (028) 39 119 119 Số cố định có dây 60 triệu Không cam kết TP.HCM
19 (028) 39 111 999 Số cố định có dây 79 triệu Không cam kết TP.HCM
20 (028) 39 16 16 16 Số cố định có dây 45 triệu Không cam kết TP.HCM
21 (028) 382 99999 Số cố định có dây 59 triệu Cam kết 550k TP.HCM
22 (028) 39 168 168 Số cố định có dây 79 triệu Không cam kết TP.HCM
23 (028) 39 333 333 Số cố định có dây 299 triệu Không cam kết TP.HCM
24 (028) 35 888 888 Số cố định có dây 399 triệu Không cam kết TP.HCM
25 (028)38 485 868 Số cố định có dây 499 triệu Không cam kết TP.HCM

Thủ tục đăng ký số gphone HCM

+ Cá nhân: Photo CMND cấp tại TPHCM

+ Doanh nghiệp: Photo GPKD + dấu mộc ( do công an HCM cấp)

Thời gian nhận số gphone HCM

+ Quý khách chọn số gphone trong bảng sau đó liên hệ với chúng tôi

+ Số sẽ được giao trong ngày, sang tên chính chủ

+ Bảo hành thời gian 2 năm, cấp, làm lại số gphone nhanh chóng

==> Liên hệ hỗ trợ online: 0948 483 668 - 0944 12 8338

Bán Sim Gphone Đời Đầu Lắp Mọi Di Động, Số Gphone Hà Nội, HCM

Sim Gphone Vnpt đời đầu hỗ trợ lắp được cho tất cả các máy điện thoại thường, điện thoại smart phone lắp nano sim, micro sim - Là loại sim gphone ra những năm đầu tiền nhà mạng Vnpt phát hành loại điện thoại cố định không dây VNPT - GPhone.

Điện Thoại Bàn Không Dây Dùng Sim Của Gphone VNPT, Dùng TOàn Quốc

Mua bán, trao đổi số điện thoại cố định không dây VNPT tại Hà Nội, HCM đẹp rẻ, mới nhất. Sim gphone vnpt với nhiều tính năng lắp di động, di chuyển toàn quốc dành cho cá nhân, công ty có đầy đủ giấy tờ hợp pháp lý. Ngoài ra khi mua số gphone vnpt quý khách được tặng luôn 01 chiếc phôi di động gphone lắp mọi điện thoại đều sài được.

Điện Thoại Cố Định Không Dây Gphone VNPT Dùng Trên Điện Thoại Di Động

Dịch vụ cung cấp Sim Số Đẹp Gphone Vnpt HCM, loại điện thoại bàn không dây của Vnpt HCM dùng trên sim, bỏ vô điện thoại di động, mang đi lại toàn quốc dùng bình thường.

Sim GPhone VNPT Lắp Điện Thoại Di Động ( ĐTDD ) , Dùng Toàn Quốc

Bảng số Gphone VNPT Hà Nội, Vnpt HCM cập nhật mới nhất. Quý khách lựa chọn số sim Gphone trong bảng sau đó gọi đến số Hotline 0944 128 338 hoặc 0948 483 668 để đăng ký sim.

Bán Phôi Sim Trắng Gphone, Sim Gphone Số Đẹp Tại Các Tỉnh Miền Nam

Chuyên cung cấp phôi sim trắng di động gphone vnpt tại tỉnh miên Nam. Quý khách có nhu cầu làm lại sim di động hay đổi phôi sang di động vui lòng liên hệ hotline : 0944128338 hoặc 0888 108 208 đẻ được tư vấn và đặt mua sim trắng gphone.

Bán Sim Gphone Trắng Đời 1, Số Gphone Đẹp Giá Rẻ, Dùng Toàn Quốc

Phôi sim trắng gphone đời đầu tại Hà Nội và các tỉnh Miền Nam hỗ trợ gán sim sẵn nhận sim chỉ việc lắp vào điện thoại là sử dụng được ngay, giao sim tận nơi trong ngày cho quý khách mà không cần phải tự đi gán sim , giúp quý khách tiết kiệm được thời gian.

Bán Sim Gphone VNPT Đời Đầu, Lắp Di Động, Di Chuyển Toàn Quốc

Simgphone chuyên cung cấp sim Gphone giá rẻ, sim GPhone đời đầu có thể lắp di động di chuyển toàn quốc mà không sợ bị khóa cell.

Bán Sim Gphone Vnpt HCM Đầu 0283 Lắp Trực Tiếp Vào Di Động

GphoneVnpt.COM - Xin gửi tới quý khách hàng danh sách số sim gphone vnpt hcm lắp di động di chuyển trên toàn quốc dựa vào sóng của vinaphone, chỗ nào có sóng của vinaphone là sử dụng được.

Bán Sim Gphone VNPT HCM Đời Đầu, Dùng Toàn Quốc Trên Điện Thoại

Gphone Vnpt HCM chuyên phân phối sim Gphone Vnpt tại HCM đầu số 0283 XXX XXX số đẹp nghe gọi toàn quốc, lắp máy di động, giá rẻ.

Bán Sim GPhone VNPT Hồ Chí Minh Giá Rẻ, Lắp Di Động, Dùng Toàn Quốc

Bán sim gphone hcm giá rẻ, cung cấp các dịch vụ lắp đặt cài đặt cho công ty, doanh nghiệp hay cá nhân ngay tại nhà áp dụng trên toàn quốc.

Danh Sách Sim Gphone Vnpt HCM Khuyến Mãi Tháng 07/2019

Bảng số điện thoại không dây GPHONE VNPT TP.HCM cập nhật mới nhất trong tháng 07/2019 gửi đến quý khách hàng có nhu cầu đấu nối số điện thoại bàn đẹp không dây của VNPT làm hotline di chuyển tiện ích.

Điện Thoại Bàn Không Dây Gphone Dùng Sim Lắp Di Động Toàn Quốc

Điện thoại bàn không dây VNPT - cách thức đăng ký dịch vụ điện thoại bàn không dây nhanh chóng, chính xác. Quý khách đang có nhu cầu sử dụng dịch vụ điện thoại bàn không dây VNPT?

Gphone Và Home Phone Khác Nhau Thế Nào? So Sánh GPhone & HomePhone

Gphone và home phone khác nhau thế nào? Đây là câu hỏi được rất nhiều khách hàng tìm hiểu và so sánh để có thể tìm đúng nhu cầu sử dụng của mình. Bài so sánh sau đây sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan hơn giữa gphone và homephone.

Khôi Phục Sim Gphone, Cấp Làm Lại Sim GPhone Lắp Di Động Nano, Micro

Gphone Vnpt tiếp nhận khôi phục số gphone bị mất, bị khóa trong thời gian cấp lại được. Cập nhật mới bảng sim gphone "đời đầu" lắp di động, di chuyển toàn quốc dành cho cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh rất tiện lợi.

Lợi Ích Của Việc Sử Dụng Sim Gphone Trong Làm Ăn Kinh Doanh

Giống như 1 số Vinaphone, các số Gphone có phạm vi phủ sóng mạnh và chất lượng cuộc gọi rất tốt, sẽ hữu dụng cho các khách hàng cần 1 số bàn để giải quyết các vấn đề như: thường xuyên đi công tác xa, cần số làm hotline cho trang web, giảm chi phí kinh doanh, mở đại lý nước – gas – sữa chữa, kinh doanh qua mạng, tư vấn, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo …
TƯ VẤN GPHONE, ĐTCĐ VNPT

O944 12 8338

O94 2277 666

SIM GPHONE LẮP DI ĐỘNG

MAY-DI-DONG-GPHONE

MAY-BAN-GPHONE-VNPT