Bán Sim Gphone Vnpt HCM Đầu 0283 Lắp Trực Tiếp Vào Di Động

GphoneVnpt.COM - Xin gửi tới quý khách hàng danh sách số sim gphone vnpt hcm lắp di động di chuyển trên toàn quốc dựa vào sóng của vinaphone, chỗ nào có sóng của vinaphone là sử dụng được. Chuyên bán sim gphone vnpt hcm đầu 083 giá rẻ, list số đẹp lắp trực tiếp vào điện thoại di đông của quý khách, dùng toàn Việt Nam. Lựa chọn số đẹp ngay 8 nào. Hỗ trợ bán hàng 24/7 qua số Hotline: 0942 812 999 - 0886 876 888 để được hỗ trợ.
 
Tổng đài tư vấn, đặt mua số GPhone HCM: 0942 812 999 - 0886 876 888 

Số điện thoại bàn Gpphone lắp trực tiếp vào di động nào cũng được, quý khách hàng có thể làm hotline trực mọi lúc mọi nơi. Nếu bạn là người hay phải di chuyển, hay đi công tác mà muốn mọi người không biết thì hãy sử dụng ngay số gphone 083.xxx này ngay nhé. Dưới đây là bảng số gphone vnpt hcm đầu 0283 được cập nhật trong driver và các tính năng, giá cả kèm theo. Quý khách hàng lựa chọn số nào thì hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và đặt mua nhanh nhất.

Gphone Vnpt HCM Đầu 083 Lắp Trực Tiếp Vào Di Động

1 (028) 3539 1368 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
2 (028) 3606 1368 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
3 (028) 3889 1368 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
4 (028) 36 111 368 GPhone HCM 3.2 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
5 (028) 3606 1819 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
6 (028) 3887 1819 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
7 (028) 3889 1008 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
8 (028) 3890 2838 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
9 (028) 3502 6879 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
10 (028) 3503 6879 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
11 (028) 3602 6879 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
12 (028) 3608 6879 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
13 (028) 3944 6879 GPhone HCM 2.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
14 (028) 3537 1900 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
16 (028) 3880 1900 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
17 (028) 3882 1900 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
18 (028) 3884 1900 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
19 (028) 3885 1900 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
20 (028) 3886 1900 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
21 (028) 3893 1900 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
22 (028) 3937 1900 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
23 (028) 3968 1900 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
24 (028) 3539 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
25 (028) 3887 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
26 (028) 3889 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
27 (028) 3537 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
28 (028) 3878 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
29 (028) 3880 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
30 (028) 3882 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
31 (028) 3884 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
32 (028) 3885 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
33 (028) 3886 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
34 (028) 3893 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
35 (028) 3937 1800 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
37 (028) 35 366 466 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
38 (028) 35 366 966 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
39 (028) 35 366 766 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
40 (028) 35 099 199 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
41 (028) 35 099 399 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
42 (028) 35 099 499 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
43 (028) 35 099 599 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
44 (028) 35 099 699 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
45 (028) 35 099 799 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
46 (028) 3539 1168 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
47 (028) 3880 1168 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
48 (028) 3882 1168 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
49 (028) 3885 1168 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
50 (028) 39 179 180 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
51 (028) 3606 6686 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
52 (028) 3606 6689 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
53 (028) 3884 6668 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
54 (028) 3893 6668 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
55 (028) 3944 6668 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
56 (028) 3888 19XX Còn nhiều 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
57 (028) 3880 0368 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
58 (028) 3893 3398 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
59 (028) 3893 4569 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
60 (028) 36 069 699 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
61 (028) 350 34568 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
62 (028) 3888 0283 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
63 (028) 3888 6678 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
64 (028) 3878 3686 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
65 (028) 3503 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
66 (028) 3537 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
67 (028) 3606 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
68 (028) 3608 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
69 (028) 3880 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
70 (028) 3880 8998 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
71 (028) 3882 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
72 (028) 3885 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
73 (028) 3890 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
74 (028) 3893 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
75 (028) 3944 9889 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
76 (028) 3606 3579 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
77 (028) 35 011 088 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
78 (028) 3539 9688 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
79 (028) 3509 3979 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
80 (028) 3888 6090 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
81 (028) 3890 6090 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
82 (028) 3500 1123 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
83 (028) 3890 0098 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
84 (028) 3539 1179 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
85 (028) 3606 3336 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
86 (028) 396 82228 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
87 (028) 3500 6686 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
88 (028) 3506 6866 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
89 (028) 3606 6866 GPhone HCM 2.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
90 (028) 387 83338 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
91 (028) 3880 3338 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
92 (028) 3885 3338 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
93 (028) 3937 3338 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
94 (028) 3893 3389 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
95 (028) 3889 9388 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
96 (028) 3885 6686 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
97 (028) 3606 6099 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
98 (028) 389 34568 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
99 (028) 3893 9593 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
100 (028) 3888 1819 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
101 (028) 39 18 18 19 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
102 (028) 3893 9596 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
103 (028) 35 399 599 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
104 (028) 3893 9598 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
105 (028) 3893 9599 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
106 (028) 3900 3922 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
107 (028) 3900 3933 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
108 (028) 353 96669 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
109 (028) 353 93339 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
110 (028) 387 85558 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
111 (028) 3888 5558 GPhone HCM 3.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
112 (028) 350 83338 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
113 (028) 387 83338 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
114 (028) 350 89998 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
115 (028) 3900 3955 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
116 (028) 3900 3977 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
117 (028) 3506 6088 GPhone HCM 3.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
118 (028)35 008 009 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
119 (028)36 008 009 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
120 (028)36 01 03 06 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
121 (028)35 001 002 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
122 (028)36 005 006 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
123 (028)36 139 169 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
124 (028) 3900 8998 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
125 (028) 35 234566 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
126 (028) 35 234569 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
127 (028) 35 234588 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
128 (028) 35 234599 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
129 (028) 3909 0009 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
130 (028)38 808 909 GPhone HCM 3.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
131 (028) 3611 3622 GPhone HCM 3.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
132 (028)36 012 678 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
133 (028)39 012 678 GPhone HCM 3.7 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
134 (028)35 012 678 GPhone HCM 3.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
135 (028)36 012 789 GPhone HCM 3.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
136 (028)39 012 789 GPhone HCM 3.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
137 (028) 3501 3579 GPhone HCM 3.9 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
138 (028) 3900 3911 GPhone HCM 4.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
139 (028) 3900 3988 GPhone HCM 4.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
140 (028)36 088 688 GPhone HCM 4.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
141 (028)35 088 688 GPhone HCM 4.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
142 (028) 3549 6989 GPhone HCM 5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
143 (028) 3884 7788 GPhone HCM 6 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
144 (028)38 789 333 GPhone HCM 7.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
145 (0283) 8787 333 GPhone HCM 7.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
146 (0283) 6060 333 GPhone HCM 7.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
147 (028)36 012 333 GPhone HCM 7.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
148 (028)35 012 333 GPhone HCM 7.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
149 (028)39 012 333 GPhone HCM 7.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
150 (028) 3539 5979 GPhone HCM 7.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
151 (028) 350 66 999 GPhone HCM 12 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
152 (028) 3885 6868 GPhone HCM 8 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
153 (028) 3885 6688 GPhone HCM 8 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
154 (028) 3882 6868 GPhone HCM 8 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
155 (028) 3503 6868 GPhone HCM 8 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
156 (028) 3505 6868 GPhone HCM 8 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
157 (028) 3880 6868 GPhone HCM 8 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
158 (028) 3944 6868 GPhone HCM 8 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
159 (028) 3884 3886 GPhone HCM 8 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
160 (028) 3606 6868 GPhone HCM 8 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
161 (028) 3900 3939 GPhone HCM 8.5 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
162 (028) 3900 3999 GPhone HCM 12 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
163 (028) 3887 3888 GPhone HCM 12 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
164 (028) 38 933 999 GPhone HCM 12 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
165 (028) 36066 888 GPhone HCM 12 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
166 (028) 3893 0000 GPhone HCM 13 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
167 (028) 3937 0000 GPhone HCM 13 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
168 (028) 3968 0000 GPhone HCM 13 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
169 (028) 3606 0000 GPhone HCM 13 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
170 (028)39 131 888 GPhone HCM 15 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
171 (028)39 121 888 GPhone HCM 15 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
172 (028)39 136 888 GPhone HCM 15 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
173 (028)39 138 999 GPhone HCM 15 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
174 (028) 3888 3388 GPhone HCM 15 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
175 (028) 3888 3838 GPhone HCM 15 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
176 (028) 3606 6789 GPhone HCM 16 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
177 (028) 3893 6789 GPhone HCM 16 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
178 (028) 3503 6789 GPhone HCM 16 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
179 (028) 3880 6789 GPhone HCM 16 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
180 (028) 3882 6789 GPhone HCM 16 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
181 (028) 3890 6789 GPhone HCM 16 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
182 (028) 3912 7777 GPhone HCM 15 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
183 (028) 3606 7777 GPhone HCM 16 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
184 (028) 3611 6789 GPhone HCM 19 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
185 (028) 3912 6789 GPhone HCM 19 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
186 (028) 3523 5555 GPhone HCM 19 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
187 (028) 389 34567 GPhone HCM 19 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
188 (028)39 139 139 GPhone HCM 25 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
189 (028)36 111 333 GPhone HCM 22 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
190 (028)36 03 03 03 GPhone HCM 19 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
191 (028)39 136 136 GPhone HCM 19 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
192 (028)39 137 137 GPhone HCM 19 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
193 (028) 3908 8999 GPhone HCM 16 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
194 (028) 3900 8999 GPhone HCM 18 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
195 (028) 388 45678 GPhone HCM 19 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
196 (028)36 10 10 10 GPhone HCM 22 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
197 (028) 389 00000 GPhone HCM 22 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
198 (028) 388 00000 GPhone HCM 22 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
199 (028) 3900 7777 GPhone HCM 23 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
200 (028) 3611 7777 GPhone HCM 23 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
201 (028) 3893 7777 GPhone HCM 23 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
202 (028) 3539 7777 GPhone HCM 23 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
203 (028) 3889 3889 GPhone HCM 18 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
204 (028) 3611 3333 GPhone HCM 18 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
205 (028) 36 112233 GPhone HCM 18 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
206 (028) 3900 3333 GPhone HCM 18 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
207 (028) 3912 3333 GPhone HCM 18 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
208 (028) 3612 3333 GPhone HCM 18 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
209 (028) 3523 6666 GPhone HCM 20 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
210 (028) 3503 6666 GPhone HCM 20 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
211 (028) 3603 6666 GPhone HCM 20 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
212 (028) 3885 6666 GPhone HCM 20 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
213 (028) 3890 6666 GPhone HCM 20 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
214 (028) 3893 6666 GPhone HCM 20 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
216 (028) 3884 9999 GPhone HCM 32 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
217 (028) 360 11111 GPhone HCM 32 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
218 (028) 39 12 12 12 GPhone HCM 33 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
219 (028)39 000 111 GPhone HCM 25 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
220 (028)39 000 666 GPhone HCM 25 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
221 (028) 36 111 222 GPhone HCM 25 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
222 (028) 36 111 888 GPhone HCM 29 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
223 (028) 36 111 999 GPhone HCM 29 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc
224 (028)35 012 345 GPhone HCM 29 triệu Số máy bàn, lắp vào di động Sử dụng toàn quốc

Hỗ trợ đăng ký chính chủ công ty, cá nhân. Giao sim nhanh chóng.

Số gphone vnpt hcm là một lại điện thoại cố định không dây rất nhiều ưu điểm mà không phải ai cũng nắm được, vì một khi đã biết được những tiện lợi to lớn mà nó đem lại chắc hẳn quý khách hàng sẽ trở nên tốn kém sưu tập.

Nhiều tính năng độc đáo không một dịch vụ nào có được như là đầu số máy bàn nhưng lắp được vào mọi loại di động, mang đi toàn việt nam đều sử dụng được, cước gọi cực rẻ bằng chi phí điện thoại bàn có dây mà thôi. Tiện lợi nhất là dành cho doanh nghiệp không cần lắp đặt, dây cáp loằng ngoằng, không cần chờ đợi lâu chỉ cần gọi là 30 phút sau sẽ có ngay.

Hiện nay không còn một đầu số máy bàn nào có tiện ích như gphone hcm cả, vì nó hoạt động dựa vào sóng của Vinaphone nên ít khi bị mất sóng, thuê bao...Để tao được niềm tin, uy tín với khách hàng của mình các cá nhân hay doanh nghiệp hãy đăng ký cho mình ngay một số điện thoại không dây gphone ngay nhé, chọn nhanh kẻo hết số đẹp.

Thủ tục để đăng ký số gphone hcm

- Đối với cá nhân cần cmtnd tại hcm cấp, tạm trú, kt3 còn thời hạn...

- Đối với doanh nghiệp: gpkd photo, dấu và chữ ký của người đại diện

Cách thức mua sim gphone vnpt hcm

- Quý khách hàng lựa chọn số trong driver, tìm số mình muốn mua hoặc gọi qua số Hotline để được tư vấn thêm

- Giá bán được niêm yết theo từng số

- Sim lắp trực tiếp vào mọi loại điện thoại di động, dùng toàn việt nam.

==> Mọi nhu cầu cần tư vấn hoặc chọn mua số gphone vnpt hcm vui lòng liên hệ 0886 876 888. Xin cảm ơn.

Dịch vụ Gphone, sim số đẹp Gphone, hòa mạng gphone.

Địa chỉ: Số 33/22 Lý Văn Phức, Tân Định, Quận 1, TP.HCM

Hotline: 0886 876 888 - 0942 812 999 (Call, SMS, Zalo)